HĐND XÃ HOÀNH SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM

Sáng ngày 25/4/2022, HĐND xã Hoành Sơn tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất theo Luật định.

    Về dự và chỉ đạo kỳ họp. Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Tô Xuân Hiển - TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện. Về phía lãnh đạo địa phương có đồng chí Bùi Văn Đài - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Doãn Văn Cường - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí TT Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, cán bộ công chức xã có liên quan và các đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

anh tin bai

Đ.c Bùi Văn Đài -Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Đài - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng, vì vậy các vị đại biểu HĐND xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết để HĐND xã xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền chức năng quy định, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong xã.

anh tin bai

Đ.c Doãn Văn Thực - ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã trình các Tờ trình tại Kỳ họp

    Tại kỳ họp, HĐND xã đã nghe và thảo luận 2 nội dung tờ trình của UBND xã đó là: Tờ trình về việc đề nghị thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Hoành Sơn đến năm 2030 và Tờ trình về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình dự án trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025.

    Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Tô Xuân Hiển - UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian qua. Để thực hiện tốt các nghị quyết, đồng chí đề nghị trong thời gian tới địa phương cần đưa ra các giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. UBND xã khẩn trương thể chế hóa nghị quyết của HĐND xã thành các quy định, kế hoạch và đề án cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND xã, UB MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

anh tin bai

Đ.c Tô Xuân Hiển - UVBTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Giao Thủy phát biểu tại Kỳ họp

    Với tinh thần tập trung, dân chủ các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Đó là: Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng xã Hoành Sơn đến năm 2030; Nghị quyết phê chuẩn về chủ trương xây dựng các dự án trên địa bàn xã Hoành Sơn, giai đoạn 2022 - 2025.

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: Những nghị quyết HĐND xã thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm hoạt động của HĐND và kịp thời quyết định, điều chỉnh, các dự án của xã theo quy định pháp luật, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND và UBND xã cần sớm tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua; Thường trực HĐND, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đồng thời tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các Nghị quyết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2022.

Văn Hiệp - CC Văn hóa - TT xã


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 890
  • Tất cả: 52040