HOÀNH SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU CỬ TRƯỞNG XÓM NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
Tại các điểm bầu cử, tài liệu phục vụ cho việc bầu trưởng xóm và danh sách các ứng cử viên đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở bầu vào chức danh trưởng xóm. 
anh tin bai

Đ.c Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban CTMT KDC phát biểu khai mạc Hội nghị

anh tin bai

Ông Trưởng xóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của xóm nhiệm kỳ 2015 - 2018 kéo dài đến năm 2021 

Thực hiện Hướng dẫn số 126 ngày 03/3/2022 của UBND huyện Giao Thủy về việc Bầu Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện sau sáp nhập và Nghị quyết lãnh đạo tháng 4/2022 của Đảng ủy xã Hoành Sơn. UBND xã đã ban hành hướng dẫn cụ thể, chi tiết thủ tục trình tự bầu cử và Quyết định chọn ngày 16/4/2022 là Ngày bầu cử trưởng xóm sau sáp nhập trên địa bàn xã và thực hiện các nội dung theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, làm cơ sở để Ban công tác mặt trận các khu dân cư tổ chức hội nghị hiệp thương nhân sự, bầu các ứng cử viên trưởng xóm theo đúng quy trình hướng dẫn và phát huy tốt quyền làm chủ của người dân trong Hội nghị giới thiệu người ứng cử đạt hiệu quả cao. Tại các điểm bầu cử, tài liệu phục vụ cho việc bầu trưởng xóm và danh sách các ứng cử viên đều được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri nghiên cứu, lựa chọn những người có uy tín, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ sở bầu vào chức danh trưởng xóm. Đồng thời các Tổ bầu cử được thành lập cũng phát huy được vai trò và hiệu quả làm việc của mình, tích cực chuẩn bị, trang trí điểm bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, do có sự chuẩn bị tốt về công tác tuyên truyền, vận động nên khi tiến hành bỏ phiếu cử tri đại diện hộ gia đình của 6 xóm trên địa bàn đã hăng hái phát huy quyền dân chủ của mình, tích cực đến các khu vực bầu cử để lựa chọn những người có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trách nhiệm bầu vào chức danh trưởng xóm. Qua đó; Trong ngày 16/4/2022, cử tri đại diện hộ gia đình các xóm đã về địa điểm bỏ phiếu để tham dự lễ khai mạc và bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đơn vị mình. Kết quả bầu cử trưởng xóm cụ thể như sau:

    Xóm Sơn Đài: Bà Phùng Thị Dậu - sinh năm 1964 trúng cử chức danh xóm trưởng.

    Xóm Sơn Lâm Thọ: Ông Bùi Văn Quyền - sinh năm 1967 trúng cử chức danh xóm trưởng.

    Xóm Hoành Tam: Ông Phạm Ngọc Tụ - sinh năm 1954 trúng cử chức danh xóm trưởng.

    Xóm Hoành Lộ Bắc: Bà Phùng Thị Xuyến - sinh năm 1987 trúng cử chức danh xóm trưởng.

    Xóm Hoành Lộ Nam: Bà Nguyễn Thị Chính - sinh năm 1966 trúng cử chức danh xóm trưởng.

    Xóm Hoành Tứ: Ông Phạm Đình Thíu - sinh năm 1947 trúng cử chức danh xóm trưởng.

    Thành công của Hội nghị bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã góp phần kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ xóm trên địa bàn xã đảm bảo chất lượng để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã trong thời gian tới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, thể hiện ý chí, nguyện vọng trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông mới nâng cao, kiểu mẫu hiện nay.

anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh tại các điểm bầu cử Trưởng xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026

Văn Hiệp - CC Văn hóa xã


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 917
  • Tất cả: 52067