TỔ CHỨC BỘ MÁY

B- TỔ CHỨC BỘ MÁY

# THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Họ Và Tên: Bùi Văn Đài

Sinh ngày: 17/12/1963

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0916032932

 Họ Và Tên: Doãn Thị Sa

Sinh ngày: 15/7/1986

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0942598677

 Họ Và Tên: Doãn Văn Cường

Sinh ngày: 07/10/1968

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0914839043

 Họ Và Tên: Doãn Văn Thực

Sinh ngày: 12/02/1974

Chức vụ: ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại: 0984075086

 Họ Và Tên: Vũ Thị Hương

Sinh ngày: 30/3/1983

Chức vụ: TVĐU, Phó chủ tịch HĐND xã       

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0944129919

# MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Họ Và Tên: Vũ Thị Thoa

Sinh ngày: 29/7/1979

Chức vụ: TVĐU, Chủ tịch UB MTTQ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại: 0373838028

 
 Họ Và Tên: Nguyễn Quang Phương

Sinh ngày: 03/01/1957

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0985289594

 Họ Và Tên: Lê Văn Vân 

Sinh ngày: 20/4/1964

Chức vụ: ĐUV,Chủ tịch Hội Nông dân

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Số điện thoại: 0836454919

   Họ Và Tên: Phạm Thị Nhung

Sinh ngày: 23/02/1989

Chức vụ: ĐUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn:Đại học

Số điện thoại: 0356257228

 Họ Và Tên: Vũ Thị Tươi

Sinh ngày: 17/6/1991

Chức vụ: ĐUV, Bí thư Đoàn TNCS HCM

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Số điện thoại: 0363800035

# CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

   Họ Và Tên: Phạm Văn Thiếu

Sinh ngày: 28/8/1986

Chức vụ: ĐUV, Trưởng Công an

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0362443355

Họ Và Tên: Phạm Ngọc Tam

Sinh ngày: 26/10/1990

Chức vụ: ĐUV, Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Số điện thoại: 0364709672

Họ Và Tên: Lê Văn Nam

Sinh ngày: 23/9/1977

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê làm công tác Văn phòng HĐND&UBND và công tác Nội vụ xã

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0916313757

 
 

Họ Và Tên: 

Sinh ngày: 

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê làm công tác Thống kê và Văn phòng Đảng ủy

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 

anh tin bai  Họ Và Tên: Cao Thị Duyên

Sinh ngày: 26/3/1993

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán làm công tác Tài chính - Kế toán xã

Trình độ lý luận chính trị: 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại:0977658022

 Họ Và Tên: Đặng Thị Minh Chiến

Sinh ngày: 25/01/1968

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm công tác Tư pháp - hộ tịch

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Số điện thoại: 0919861913

   Họ Và Tên: Đặng Văn Dũng

Sinh ngày: 27/6/1971

Chức vụ: Công chức Địa chính - nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường làm công tác Địa chính - Môi trường

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0984286309

 Họ Và Tên: Hoàng Thị Làn

Sinh ngày: 06/11/1984

Chức vụ: ĐUV, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường làm công tác Nông nghiệp - XDNTM

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0917908269

 Họ Và Tên: Doãn Văn Hiệp

Sinh ngày: 15/7/1988

Chức vụ: ĐUV, Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Văn hóa - Thông tin - Thể dục - Thể thao

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0985390257

   Họ Và Tên: Nguyễn Thị Nguyệt             

Sinh ngày: 04/5/1987

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội làm công tác Lao động - Thương binh & Xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0981699332

 Họ Và Tên: Nguyễn Quang Việt

Sinh ngày: 18/8/1973

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê làm công tác Phó chỉ huy trưởng Quân sự xã

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: 0943904133


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 113
  • Trong tuần: 923
  • Tất cả: 52073